ბლოგი

მთავარი - ბლოგი

ადამიანური რესურსების მართვა - რას მოიცავს ის?

ყოველი ორგანიზაციის წარმატება მჭიდროდაა დაკავშირებული მაღალკვალიფიციური თანამშრომლების მართვასთან. ნებისმიერ ბიზნეს...
სრულად

რა არის კორპორაციული კულტურა?

დღევანდელ დინამიკურ ბიზნეს გარემოში, კომპანიის წარმატებისთვის კორპორაციული კულტურა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია....
სრულად

ბიზნეს სამიტი "მერიტოს" ყოველწლიური დაჯილდოება

ბიზნეს სამიტები სხვადასხვა სფეროს ლიდერებს, მეწარმეებსა და კერძო კომპანიებში დასაქმებულ სხვა სპეციალისტებს აერთიანე...
სრულად

HR აუთსორსინგი - ბიზნესის ეფექტური გადაწყვეტილება

ადამიანური რესურსების უკეთ მართვისთვის რეკომენდებულია HR აუთსორსინგი და მისი შესაძლებლობები გამოიყენოთ. One Point-ი...
სრულად