ჰედჰანთინგი

მთავარი - ჰედჰანთინგი

ჰედჰანთინგის მომსახურება

ჰედჰანთინგი წარმოადგენს მენეჯერული ან კრიტიკული ვაკანტური პოზიციის შევსებას კონკრეტული კვალიფიკაცის მქონე საუკეთესო კანდიდატით. ჩვეულებრივი რეკრუტინგის პროცესისგან განსხვავებით, ჰედჰანთინგის პროცესში წერტილოვნად და მიზანმიმართულად ხდება საინტერესო კანდიდატებთან პირდაპირი კომუნიკაციის გზით დაკავშირება და მათი ახალ კომპანიაში „გადმობირება“.

ჰედჰანთინგის პროცესში, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დამკვეთი კომპანიის ტექნიკური საჭიროებების და შიდა ორგანიზაციული კულტურის გაცნობას, რომ თავისუფალი პოზიცია ყველაზე შესაფერისი კანდიდატით შეივსოს ტოპ კანდიდატების ძიების პროცესში. 

ჰედჰანთინგი საინტერსოა იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც:

 • საჭიროებენ განსაკუთრებული კვალიფიკაციის კანიდატს, რომლის მოძიებაც შიდა რესურსით ვერ ხერხდება
 • საჭიროებენ მენეჯერული როლის ან კრიტიკული პოზიციის შევსებას
 • ბიზნეს საჭიროებიდან გამომდინარე, სურთ კონფიდენციალური, გაუხმაურებელი პერსონალის შერჩევის პროცესი.

ჰედჰანთინგის სერვისი დამკვეთი კომპანიებისათვის უზრუნველყოფს:

 • ვაკანტური პოზიციის შევსებას სამუშაოსთან და დასმულ ამოცანებთან ყველაზე შესაფერისი კანდიდატით
 • დროში ეფექტურ პროცესს
 • კონფიდენციალობის გარანტიას

მომსახურებით სარგებლობისთვის დაჯავშნეთ შეხვედრა HR მენეჯერთან

მომსახურეობაში შედის:

 • ბიზნესის საჭიროებების დადგენა
 • შესაფერისი კანდიდატების მოძიება
 • სასურველ კანდიდატებთან მოლაპარაკების წარმოება მათი დაინტერესების მიზნით
 • შესაფერისი კანდიდატების დამკვეთისთვის წარდგენა
 • ინტერვიუს ჩატარების პროცესში მხარდაჭერა
 •  შერჩეულ კანდიდატთან წინასახელშეკრულებო პროცესების წარმართვა.

როგორ ვმუშაობთ:

 • კონფიდენციალობის გარანტიით
 • One Point-ის HR მომსახურება მოიცავს კანდიდატების გამორჩეულად დიდი და ხარისხიანი ბაზით დახმარებას
 • ციფრული CRM სისტემით, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით უზრუნველყოფს შერჩევის სიზუსტეს და სისწრაფეს
 • ფართო ნეთვორქინგით.

მომსახურეობის ვადები: 1 კალენდარული კვირა