სერვისები

HR კონსალტინგი

HR კონსალტინგი

თქვენი პარტნიორი HR სისტემების განვითარებაში

ჩვენ შევიმუშავებთ და შევაფასებთ თქვენი ორგანიზაციების HR პროცესებს და პროცედურებს, მოგცემთ რეკომენდაციებს შემდეგი მიმართულებებით:

 • HR პროცესებისა და პროცედურების შეფასება და შემუშავება
 • არსებული HR პროგრამების/პროცესების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება
 • მენეჯმენტისთვის რეკომენდაციების გაწევა HR პროცესების გაუმჯობესების მიზნით
 • ორგანიზაციაში HR პროცესებისა და სერვისების შრომის კანონმდებლობასთან შეთავსებადობის ანალიზი
 • HR  ანალიტიკა; მონაცემების დამუშავების გამჭვირვალობისა და წყაროების ანალიზი
 • სამუშაოს ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება
 • HR აუდიტი
 • HR დეპარტამენტის საჭიროებების ანალიზი და თანამშრომლების ტრენინგი
 • HR ბიუჯეტირება
 • შესრულებული სამუშაოს მართვის სისტემები
 • სწავლება და განვითარების საჭიროებების ანალიზი
 • ადამიანური რესურსების მართვის სხვა პროცესების შემუშავება/დანერგვა

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 3

ტელეფონი: +995 577 753 332