სერვისები

თანადამსაქმებლის სერვისები

თანადამსაქმებლის სერვისები

ჩვენ დაგეხმარებით HR ადმინისტრირების პროცესები გახადოთ უფრო მოქნილი ჩვენი დისტანციური მართვის სისტემებითა და HR პროგრამული უზრუნველყოფით.

 • HR სოფტის დანერგვა;
 • HR ადმინისტრირება;
 • დოკუმენტ-ბრუნვა;
 • თანამშრომელთა პორტალი;
 • რეპორტინგი;
 • Pay roll;
 • დასწრების მართვა;
 • ახალი თანამშრომლების ონბორდინგი;
 • შრომითი ხელშეკრულებებისა და დოკუმენტაციის წარმოება;
 • შრომითი ხელშეკრულებების განახლების/შეწყვეტის პროცედურების მართვა;
 • შრომით-სამართლებრივი მხარდაჭერა;
 • ხელფასისა და ხელფასთან გათანაბრებული დარიცხვების წარმოება;
 • ცვლადი ანაზღაურების კალკულაციები;
 • მივლინების, შვებულების, ბიულეტინის და სხვ. ადმინისტრირება;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის ადმინისტრირება;
 • ბიუჯეტის შედგენა და კონტროლი.

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 3

ტელეფონი: +995 577 753 332